Een interview met Borys Paton - een constante behoefte aan innovatie
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Een interview met Borys Paton – een constante behoefte aan innovatie

20 aug. 2018
0

Boris Paton werd geboren in Kiev in 1918. Hij studeerde af aan het Polytechnisch Instituut van Kiev en werkte eerst als ingenieur voordat hij bij het E.O. Institute of Electrical Welding kwam. Paton in de USSR Academie van Wetenschappen, die zijn vader Yevgeny Paton in 1934 oprichtte. Na het overlijden van zijn vader in 1953 nam hij de leiding over van het Instituut, een van de meest gerenommeerde onderzoeksinstituten voor elektrisch lassen ter wereld. In de jaren daarna heeft Paton de voorwaarden geschapen voor aanvullende onderzoeksactiviteiten, belangrijke contacten gelegd met de industrie en geavanceerde gemechaniseerde lasmethoden ontwikkeld.

Dankzij zijn inzet was de USSR in de tweede helft van de 20e eeuw een van de toonaangevende landen op het gebied van booglassen en Kiev was de “lashoofdstad van de wereld”: we hebben het hier over Boris Paton. De pionier ontmoette het tijdschrift “Perfect Welding” om enkele vragen te beantwoorden over de huidige uitdagingen in de lastechniek, TIG-lassen en digitale lasstroombronnen.

PROFESSOR PATON, U BENT DE ZOON VAN EEN OPRICHTER VAN EEN VAN DE BELANGRIJKSTE LASINSTITUTEN TER WERELD EN U HEEFT UW LEVEN GEWIJD AAN ONDERZOEK NAAR LASTECHNIEK. WAT FASCINEERT JE AAN LASSEN?

Lastechnologie vereist diepgaand onderzoek, waarvan de resultaten zeer gunstig zijn voor de samenleving. Elektrisch booglassen is uiterst belangrijk voor de ontwikkeling van de mensheid. Dat vind ik inspirerend en fascinerend.

Wat beschouwt u als de belangrijkste prestatie van het booglassen in de afgelopen honderd jaar?

De meest adembenemende veranderingen zijn aangebracht door handmatig elektrisch booglassen, booglassen onder water, wolfraam inert gaslassen en actief gaslassen van metalen. Deze lasprocessen werden ontwikkeld tijdens de moeilijke tijden van de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig wordt ongeveer twee derde van het gewalste staal ter wereld gebruikt voor de productie van gelaste structuren. In de meeste gevallen is booglassen de enige mogelijke en meest effectieve methode om te verbinden.

Waar ziet u de rol van de industrie in deze ontwikkeling?

De vraag uit de industrie heeft de ontwikkeling van de lasprocessen bepaald: de mogelijkheid om de productieprocessen te automatiseren en de diversiteit van de componentgeometrieën hebben hierbij een leidende rol gespeeld. Als antwoord op de steeds hogere eisen van de industrie heeft de lastechniek nieuwe methoden ontwikkeld om materialen zoals hooggelegeerde of hogesterktestalen en non-ferro legeringen efficiënt te verbinden, in verschillende materiaaldiktes. De oorsprong van het AC-lassen, van impulsprocessen tot automatische correctie-instellingen en moderne gecontroleerde processen, is ontwikkeld om aan deze industriële eisen te voldoen. Tegenwoordig stimuleert de industrie de ontwikkeling van hybride procescombinaties.

Hoe belangrijk is het “oude” TIG-lasproces in relatie tot de industriële toepassing ervan?

TIG-lassen blijft de beste keuze wanneer er een grote vraag is naar hoogwaardige lasnaden – van roestvrij staal tot aluminium, titanium en nikkellegeringen. Het gebruik van gepulseerde TIG-bogen verbetert de kwaliteit van de lasverbinding en controleert de wolfraamelektrode mechanisch. Bovendien maken doorbraken aanzienlijke verbeteringen mogelijk in de kosteneffectiviteit van TIG-lassen. Deze veranderingen omvatten het gebruik van werkzame stoffen (activeringsstroom of A-TIG), hoogfrequent TIG-lassen (hoogfrequente pulsen of HFP-TIG) en het gebruik van inert gas toegevoegd aan actief gas. TIG-lassen zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het lassen van lasnaden, met name in de productiesector, vooral in de productiesector, vooral waar robots worden gebruikt. Het belangrijkste toepassingsgebied is het enkelstrooks lassen van dikkere wanden met een dikte van 10 mm en meer. Orbitaal smalband TIG-lassen heeft ook een groot potentieel om de efficiëntie te verbeteren, bijvoorbeeld bij de productie van pijpleidingen of het verbinden van verschillende basismaterialen.

Vermogenselektronica speelt tegenwoordig een belangrijke rol in de lastechniek. Wat waren de effecten van de ontwikkeling van energiebronnen voor digitaal lassen?

De digitale stroomvoorziening, samen met intelligente besturings- en sensorapparatuur, is van invloed op alle industrieën die gebruik maken van lastechniek, zoals energietechnologie, auto’s en scheepsbouw. De technologie verandert de kwaliteitseisen voor gelaste producten aanzienlijk. Adaptieve procesbesturing in digitale lassystemen vermindert de resterende lasspanningen en vervormingen van componenten. Dit verbetert de kwaliteit van de vervaardigde producten. Digitale technologie verandert ook het dagelijks leven van de gebruikers: lassen wordt steeds meer geassocieerd met IT-methoden en -tools. Dit komt tot uiting in de opleiding van systeemspecialisten, technologen en operators – er is meer aandacht nodig voor software, hardware en IT-vaardigheden. Ik denk dat dit ook de belangstelling van de jongere generatie voor het lasvak zal vergroten.

De laatste jaren is er echter een tekort aan jong talent in de laswedstrijden. Hoe kunnen jongeren anders geïnteresseerd zijn in het starten van een carrière in de lastechniek?

Ik ben van mening dat een aantrekkelijke praktijk en opleiding een sleutelrol spelen. Daarnaast moeten werkgevers de voorwaarden scheppen waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen. Mensen streven in principe naar succes – ze tonen betrokkenheid op gebieden waar ze dat kunnen bereiken.

Wat beschouwt u als de grootste uitdaging voor de lastechniek van deze tijd?

Er zijn steeds meer ontwerpen en machines die een kritische levensduur hebben bereikt. Het repareren van laswerk is daarom een belangrijk punt, omdat een betrouwbare werking moet worden gewaarborgd, bijvoorbeeld in energiebedrijven, transportbedrijven en de chemische industrie. Het is belangrijk om betrouwbare processen vast te stellen voor het bepalen van de resterende levensduur van gelaste constructies. Het project moet verder worden ontwikkeld om de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te vergemakkelijken.

Dit vereist de verdere ontwikkeling van lassystemen, processen en vulstoffen voor verschillende en vaak moeilijke omstandigheden. Dit is de meest urgente uitdaging die lasprofessionals de komende jaren moeten overwinnen.

De volgende generatie lasexperts zal dus voor moeilijke uitdagingen komen te staan.

Ja, ik weet zeker dat je dat doet. Maar naar mijn mening ligt het mooie van het lassen juist in deze constante behoefte om volledig nieuwe oplossingen te vinden en nieuwe technologieën, materialen en structuren te ontwikkelen.

Bron van het artikel: http://www.fronius.com/en/welding-technology/info-centre/magazine/the-constant-need-for-innovation