Klachten - PATONWELDING.NL
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Klachten

Indien na de aankoop blijkt dat de ontvangen goederen beschadigd zijn, niet goed werken of niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst, heeft u het recht een klacht in te dienen. De defecte goederen dienen aan ons te worden geretourneerd om ons in staat te stellen de geldigheid van de klacht te onderzoeken. Neem in geval van twijfel contact met ons op om de volgende noodzakelijke stappen te bepalen.

Elke klacht met betrekking tot de Goederen of de uitvoering van een Verkoopovereenkomst kan door u in twee vormen worden ingediend:

Als u het eerste formulier kiest, moet u de volgende informatie bij uw e-mail voegen:

  • Naam en achternaam van de koper (bedrijfsnaam – indien de aankoop voor bedrijfsdoeleinden was)
  • Bewijsnummer van de verkoop (kwitantie of BTW-factuur)
  • Model van het geadverteerde apparaat
  • Beschrijving van het defect

Elke klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier in de juiste vorm behandeld.