Privacybeleid - Patonwelding.nl
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Privacybeleid

Privacybeleid voor klanten van de website https://patonwelding.nl

I. Gegevens van de beheerder van de persoonsgegevens

Wij informeren u dat de beheerder van uw persoonlijke gegevens MasterWeld Sp. z o.o., 35-105 Rzeszów, NIP: 813 375 25 15 .hierna te noemen “het bedrijf”. Het bedrijf kan worden gecontacteerd met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens op het volgende e-mailadres: registration@patonwelding.nl

II. Doelstellingen en redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

Om diensten te verlenen in overeenstemming met uw bedrijfsprofiel, verwerkt het bedrijf uw persoonlijke gegevens – voor verschillende doeleinden, maar altijd in overeenstemming met de wet. Hieronder vindt u de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief de wettelijke basis.

Om de dienst te evalueren en de dienst uit te voeren, verwerken we persoonlijke gegevens zoals:

 • uw naam of bedrijf, indien van toepassing
 • afleveringsadres
 • e-mail adres,
 • NIP-nummer voor de handelaar
 • het ordernummer,
 • datum van registratie.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de TDB, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op het sluiten van een contract.

Om uw klacht te verwerken, verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • uw naam of bedrijf, indien van toepassing
 • e-mail adres,
 • het ordernummer,
 • of een adres van de woonplaats, als het geld wordt teruggegeven,
 • of bankrekeningnummer – als het geld wordt geretourneerd.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de TDB, dat de verwerking van persoonsgegevens mogelijk maakt indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op het sluiten van een contract;

Voor het versturen van e-mailberichten over berichten in het klantenpanel verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • e-mail adres,
 • het ordernummer.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat als de beheerder van de persoonsgegevens op deze manier zijn rechtmatige belang realiseert (in dit geval is het belang van het bedrijf om de klant te informeren over de activiteiten in verband met de dienst om het comfort van het gebruik van de dienst te vergroten);

Voor het doel van telefonisch contact in zaken die verband houden met de dienst verwerken wij o.a. persoonlijke gegevens:

 • het telefoonnummer,
 • bestelnummer
 • als u geïnteresseerd bent in een vorm van telefonisch contact (wij hebben geen verplicht telefoonnummer nodig). De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de PCO, dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van vrijwillige toestemming toestaat;

Om een factuur te kunnen uitreiken en te voldoen aan andere fiscale verplichtingen, zoals het bijhouden van een boekhouding gedurende 5 jaar, verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • uw naam of bedrijf, indien van toepassing
 • bedrijf,
 • adres van de woonplaats of de statutaire zetel,
 • het NIP-nummer,
 • het ordernummer.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder c), van het VOGB, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien deze verwerking noodzakelijk is om de beheerder in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen;

Om onbetaalde aanvragen op te slaan verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • uw naam of bedrijf, indien van toepassing
 • e-mail adres,
 • bestelnummer

Het kan gebeuren dat u na enige tijd na ontvangst van de taxatie besluit gebruik te maken van de dienst. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze wijze zijn rechtmatige belang nastreeft (in dit geval is het belang van de Vennootschap om het sluiten van het contract voor een bepaalde periode mogelijk te maken zonder dat de waardebepaling moet worden herhaald);

Om de tevredenheid over de aangeboden diensten te onderzoeken, verwerken we persoonlijke gegevens zoals:

 • e-mail adres,
 • het ordernummer.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze wijze zijn rechtmatige belang nastreeft (in dit geval is het belang van de onderneming om de mening van de klanten over de verleende diensten te kennen teneinde deze aan te passen aan de behoeften en verwachtingen van de betrokkenen);

Voor het creëren van PRL-gerelateerde registers en records, waaronder bijvoorbeeld een register van klanten die in overeenstemming met de PRL bezwaar hebben gemaakt, verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en achternaam,
 • e-mail adres,

De TODO-regelgeving legt ons bepaalde documentatieverplichtingen op om naleving en verantwoording aan te tonen, dus als u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, moeten we weten op wie u geen direct marketing toepast omdat u dat niet wilt.

De rechtsgrondslag voor een dergelijke gegevensverwerking is ten eerste artikel 6, lid 1, onder c), van de PDPO, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van de wettelijke verplichtingen van de beheerder; ten tweede artikel 6, lid 1, onder f), van de PDPO, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de beheerder van persoonsgegevens op deze wijze zijn rechtmatige belang nastreeft (in dit geval is het belang van de onderneming om op de hoogte te zijn van de personen die zijn rechten in het kader van de PDPO uitoefenen);

Om vast te stellen, te onderzoeken of te verdedigen tegen claims, verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en achternaam of bedrijf, indien van toepassing,
 • adres van de woonplaats (indien voorzien),
 • PESEL-nummer of NIP-nummer (indien opgegeven),
 • e-mail adres,
 • IP,
 • het ordernummer.

De rechtsgrondslag voor dergelijke gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze manier zijn rechtmatige belang realiseert (in dit geval is het belang van de onderneming om over persoonsgegevens te beschikken om vorderingen, met inbegrip van klanten en derden, vast te stellen, na te streven of te verdedigen);

Voor archief- en bewijsdoeleinden verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • voor- en achternaam (indien opgegeven),
 • e-mail adres,
 • bestelnummer
 • met het oog op de bescherming van informatie die kan worden gebruikt om juridisch relevante feiten aan te tonen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de VDA, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze wijze zijn rechtmatige belang nastreeft (in dit geval is het belang van de vennootschap om over persoonsgegevens te beschikken die het mogelijk maken om bepaalde feiten in verband met de dienstverlening te bewijzen, bijvoorbeeld indien een of andere overheidsinstantie daarom verzoekt);

Voor analytische doeleinden, d.w.z. onderzoek en analyse van de activiteiten op de website van de onderneming, verwerken wij onder andere persoonsgegevens:

 • datum en tijd van uw bezoek,
 • type besturingssysteem,
 • geschatte locatie,
 • het type webbrowser dat wordt gebruikt om de site te bekijken,
 • tijd doorgebracht op de site,
 • de bezochte subpagina’s,
 • een subpagina waar het contactformulier is ingevuld.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat als de beheerder van de persoonsgegevens op deze manier zijn rechtmatige belang nastreeft (in dit geval is het belang van de onderneming om de activiteit van de klanten op de website te kennen);

Wij verwerken dergelijke tekstinformatie om gebruik te kunnen maken van cookies op de website. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de DDR, dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van vrijwillige toestemming toestaat (de eerste keer dat u de website bezoekt, wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies);

Voor het beheer van de website verwerken wij persoonlijke gegevens zoals:

 • IP-adres,
 • datum en tijd van de server,
 • informatie over de webbrowser,
 • informatie over het besturingssysteem
 • Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in de zogenaamde serverlogs, telkens wanneer u een site van het bedrijf gebruikt. Het beheer van de website zonder het gebruik van een server en zonder deze automatische opslag zou niet mogelijk zijn. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het TYPE, dat de verwerking van persoonsgegevens toestaat indien de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aldus zijn rechtmatig belang nastreeft (in dit geval is het belang van de Vennootschap het beheer van de website);

PRIVACY VAN KINDEREN

De diensten die wij aanbieden zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar. Om deze redenen willen wij u erop wijzen dat als wij vernemen dat wij de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van onze wettelijke voogden verwerken, wij passende maatregelen zullen nemen om deze gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

Wij verwerken niet bewust de persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder de geldige toestemming van hun wettelijke voogden.

III. Cookies

 1. Het bedrijf maakt op zijn website, evenals andere entiteiten, gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. korte tekstinformatie die op uw computer, telefoon, tablet of ander gebruikersapparaat wordt opgeslagen. Ze kunnen worden gelezen door ons systeem, maar ook door systemen die behoren tot andere entiteiten waarvan we gebruik maken van diensten (bijv. Facebook, Google).
 2. Cookies vervullen vele functies op de website, meestal nuttig, die we hieronder zullen proberen te beschrijven (als de informatie onvoldoende is, neem dan contact met ons op):
 3. beveiliging – cookies worden gebruikt om gebruikers te authenticeren en onbevoegd gebruik van het klantenpanel te voorkomen. Ze dienen dus om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
 4. impact op de processen en de efficiëntie van het gebruik van de website – cookies worden gebruikt om de website vlot te laten werken en om gebruik te maken van de beschikbare functies, wat onder meer mogelijk is door het onthouden van instellingen tussen volgende bezoeken aan de website. Zo kunt u efficiënt door de website en de afzonderlijke subpagina’s navigeren;
 5. Sessiestatus – cookies slaan vaak informatie op over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke subpagina’s ze het vaakst bekijken. Ze stellen u ook in staat om fouten te identificeren die op sommige subpagina’s worden weergegeven. Cookies die worden gebruikt om de zogenaamde “sessiestatus” op te slaan, helpen dus om de service te verbeteren en het comfort van het browsen te verhogen;
 6. het handhaven van de sessiestatus – als de klant zich aanmeldt bij zijn panel, maken de cookies het mogelijk de sessie te handhaven. Dit betekent dat u uw login en wachtwoord niet telkens opnieuw hoeft in te voeren als u naar een andere subpagina gaat, wat het gebruik van de website comfortabel maakt;
 7. het creëren van statistieken – cookies worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken (hoeveel gebruikers de website openen, hoe lang ze er op blijven staan, welke inhoud de meeste interesse wekt, enz.) Zo kunt u de website voortdurend verbeteren en de werking ervan aanpassen aan de voorkeuren van de gebruikers. We gebruiken Google-tools zoals Google Analytics om de activiteit te volgen en statistieken te creëren; naast de rapportage van de gebruiksstatistieken van de website kunnen ook Google Analytics-pixels worden gebruikt, samen met enkele van de hierboven beschreven cookies, om u te helpen meer relevante inhoud op Google-diensten (bijvoorbeeld in de Google-zoekmachine) en op het web te bekijken;
 8. Met behulp van sociale functies – we hebben een Facebook-pixel op de website, waardoor u onze fanpagina op deze site kunt liken terwijl u de site gebruikt. Hiervoor moeten we echter gebruik maken van de cookies die door Facebook worden aangeboden.
 9. Derde Uw webbrowser staat het gebruik van cookies op uw apparaat standaard toe, dus geef uw toestemming voor het gebruik van cookies bij uw eerste bezoek. Als u echter geen gebruik wilt maken van cookies tijdens het surfen op de website, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen – de automatische verwerking van cookies volledig blokkeren of een melding vragen voor elke keer dat u cookies op uw apparaat plaatst. De instellingen kunnen op elk moment worden gewijzigd.
 10. Met respect voor de autonomie van alle personen die de website gebruiken, voelen wij ons verplicht u te waarschuwen dat het uitschakelen of beperken van het gebruik van cookies vrij ernstige problemen kan veroorzaken bij het gebruik van de website, bijvoorbeeld in de vorm van het moeten inloggen op elke subpagina, langere laadtijd van de website, beperkingen op het gebruik van de functionaliteit, beperkingen op het liken van de website op Facebook, enz.

IV. Recht op herroeping van de toestemming

1. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde naar eigen goeddunken intrekken.

2. Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, is dit voldoende voor dit doel:

 • stuur een e-mail rechtstreeks naar het bedrijf op registration@patonwelding.nl of
 • klik op de link in het e-mailbericht dat aan het einde van het bericht is bijgevoegd of
 • een opmerking onder het artikel te verwijderen of
 • verwijder de service review.

3. indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd was op toestemming, maakt de herroeping ervan de verwerking van persoonsgegevens tot dan toe niet onwettig. Met andere woorden, totdat uw toestemming wordt ingetrokken, hebben wij het recht om uw persoonsgegevens te verwerken en de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de bestaande verwerking.

V. Vereiste om persoonlijke gegevens te verstrekken

 1. Het verstrekken van persoonlijke informatie is vrijwillig en afhankelijk van uw beslissing. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken om te voldoen aan uw verwachtingen met betrekking tot het gebruik van de diensten.
 2. Om een dienst in de dienst te kunnen bestellen, is het noodzakelijk om uw naam en e-mailadres op te geven – zonder deze zijn wij niet in staat om het contract te sluiten en uit te voeren.
 3. Om een factuur voor diensten te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken die vereist zijn door de belastingwetgeving, d.w.z. naam en achternaam of bedrijf, adres van de woonplaats of statutaire zetel, NIP-nummer – zonder dit, zijn wij niet in staat om een correcte factuur uit te reiken.
 4. Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen in zaken die verband houden met de dienst, is het noodzakelijk om een telefoonnummer op te geven – zonder dit kunnen we geen telefoontje plegen.
 5. Als u SMS-meldingen over berichten in het klantenpanel wilt ontvangen, is het noodzakelijk om een telefoonnummer op te geven – zonder dit kunnen we geen berichten versturen.
 6. Om in aanmerking te komen voor kortingen voor toekomstige diensten dient u uw naam en e-mailadres op te geven – zonder deze kunnen wij u geen kortingscodes toesturen.

VI. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij informeren u dat wij geen geautomatiseerde beslissingen nemen, ook niet op basis van profilering. De inhoud van de query, die via het contactformulier wordt verstuurd, wordt niet geëvalueerd door het IT-systeem. De voorgestelde prijs van de dienst is op geen enkele wijze het resultaat van een evaluatie door een IT-systeem.

VII. Ontvangers van persoonsgegevens

 • Zoals de meeste ondernemers maken wij bij onze activiteiten gebruik van de hulp van andere entiteiten, waarbij het vaak nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarom verstrekken wij, indien nodig, uw persoonlijke gegevens aan de advocaten die met ons samenwerken, die diensten verlenen, bedrijven voor snelle betaling, een boekhoudkantoor, een hostingbedrijf, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzenden van sms-berichten, en een verzekeringsmaatschappij (in geval van een noodzaak om de schade te herstellen).
 • Daarnaast kan het ook zijn dat wij bijvoorbeeld op grond van het toepasselijke recht of de beslissing van de bevoegde autoriteit uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan andere partijen, zowel publiek als privaat. Daarom is het voor ons uiterst moeilijk te voorspellen wie er om persoonlijke gegevens kan vragen. Wij van onze kant zorgen er echter voor dat we elke keer dat we persoonlijke gegevens opvragen, deze zeer zorgvuldig en zorgvuldig analyseren, zodat we niet onbedoeld informatie doorgeven aan een onbevoegd persoon.

VIII. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen

 1. Zoals de meeste ondernemers maken we gebruik van verschillende populaire diensten en technologieën die worden aangeboden door bijvoorbeeld Facebook, Microsoft of Google. Deze bedrijven zijn buiten de Europese Unie gevestigd en worden daarom volgens de regels van de UPR’s als derde landen behandeld.
 2. de FAMILY voert bepaalde beperkingen in op de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, omdat de Europese regels daar in principe niet van toepassing zijn en de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers van de Europese Unie dus helaas ontoereikend kan zijn. Daarom is elke voor de verwerking verantwoordelijke verplicht de rechtsgrond voor dergelijke overdrachten vast te stellen.
 3. Van onze kant zorgen we ervoor dat we bij het gebruik van de diensten en technologie alleen persoonlijke informatie overdragen aan Amerikaanse entiteiten en alleen aan degenen die zich hebben aangesloten bij het Privacy Shield Programma, overeenkomstig het Uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van 12 juli 2016. – Meer over dit onderwerp is te lezen op de website van de Europese Commissie op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. De leden van Privacy Shield zorgen ervoor dat zij voldoen aan de hoge normen voor gegevensbescherming die in de Europese Unie gelden, zodat het voor hen legaal is om gebruik te maken van hun diensten en technologieën bij de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Wij zullen u te allen tijde aanvullende uitleg geven over de overdracht van uw persoonsgegevens, met name als u zich zorgen maakt over deze kwestie.
 5. U hebt te allen tijde het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die naar een derde land zijn overgedragen.

IX. Periode van verwerking van persoonsgegevens

 1. In overeenstemming met het toepasselijke recht verwerken wij uw persoonsgegevens niet “voor onbepaalde tijd”, maar gedurende de tijd die nodig is om het aangegeven doel te bereiken. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens onomkeerbaar verwijderd of vernietigd.
 2. Indien wij geen andere handelingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens hoeven uit te voeren dan het opslaan van uw gegevens (bijvoorbeeld wanneer wij de inhoud van een bestelling opslaan om ons te verdedigen tegen claims), zullen wij deze bovendien beveiligen door middel van pseudonimisering totdat deze definitief worden gewist of vernietigd. Pseudonimisering bestaat uit het versleutelen van persoonlijke gegevens of een set van persoonlijke gegevens op zo’n manier dat het onmogelijk is om ze te lezen zonder een extra sleutel, en dus wordt dergelijke informatie volledig nutteloos voor een onbevoegd persoon.
 3. met betrekking tot de individuele verwerkingsperiodes van persoonsgegevens, informeren wij u vriendelijk dat wij persoonsgegevens verwerken voor de periode:
 • de duur van het contract – met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van het contract;
 • 3 jaar of 10 jaar + 1 jaar – met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het vaststellen, indienen of verdedigen van een vordering (de duur van de periode hangt af van het feit of beide partijen al dan niet handelaar zijn);
 • 6 maanden – met betrekking tot persoonlijke gegevens die werden verzameld tijdens de waardering van de dienst en op hetzelfde moment dat de overeenkomst niet onmiddellijk werd gesloten;
 • 5 jaar – met betrekking tot persoonsgegevens die verband houden met de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de belastingwetgeving;
 • totdat de toestemming wordt ingetrokken of het doel van de verwerking wordt bereikt, maar niet langer dan 5 jaar, met betrekking tot persoonsgegevens die op basis van toestemming worden verwerkt;
 • totdat het effectieve bezwaar is gemaakt of het doel van de verwerking is bereikt, maar niet langer dan 5 jaar, met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens of voor marketingdoeleinden;
 • totdat ze verouderd of niet meer bruikbaar zijn, maar niet langer dan 3 jaar, met betrekking tot persoonsgegevens die voornamelijk worden verwerkt voor analytische doeleinden, het gebruik van cookies en de administratie van de website.
 • De periodes in jaren worden geteld vanaf het einde van het jaar waarin we zijn begonnen met de verwerking van persoonsgegevens om het proces van het verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens te verbeteren. Het afzonderlijk tellen van de termijn voor elk afgesloten contract zou aanzienlijke organisatorische en technische problemen met zich meebrengen, evenals aanzienlijke financiële kosten, zodat het vaststellen van één enkele datum voor het verwijderen of vernietigen van persoonsgegevens ons in staat stelt dit proces efficiënter te beheren. Als u gebruik maakt van uw recht om te vergeten, worden dergelijke situaties natuurlijk individueel behandeld.
 • Een extra jaar in verband met de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld met het oog op de uitvoering van het contract wordt gedicteerd door het feit dat u, hypothetisch gezien, een moment voor het verstrijken van de verjaringstermijn kunt claimen, dat de claim met een aanzienlijke vertraging kan worden geleverd of dat u de verjaringstermijn van uw claim ten onrechte kunt vaststellen.

X. Bevoegdheden van de betrokkenen

1. Wij wijzen u erop dat u daar recht op heeft:

 • om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens;
 • om persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • beperkingen op de verwerking van persoonsgegevens;
 • bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 • de overdracht van persoonsgegevens.

2. Wij respecteren uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en proberen de uitvoering ervan zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

3. Wij wijzen erop dat deze bevoegdheden niet absoluut zijn en dat wij daarom in bepaalde situaties terecht kunnen weigeren ze uit te oefenen. Echter, als we een verzoek weigeren, alleen na zorgvuldig onderzoek en alleen als het nodig is om het verzoek te weigeren.
4. Met betrekking tot het recht om bezwaar te maken, willen wij verduidelijken dat u het recht hebt om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (deze worden opgesomd in deel III) met betrekking tot uw specifieke situatie. U moet er echter rekening mee houden dat we volgens de regels kunnen weigeren rekening te houden met uw bezwaar als we dat kunnen bewijzen:

 • er legitieme gronden voor verwerking zijn die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of
 • er zijn redenen om vorderingen vast te stellen, te onderzoeken of te verdedigen.

5. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. In een dergelijke situatie zullen wij, na ontvangst van een bezwaarschrift, de verwerking voor dit doel staken.

6. Je kunt je bevoegdheden uitoefenen:

 • Stuur een e-mail rechtstreeks naar het bedrijf op registration@patonwelding.nl
 • door te klikken op de link in het e-mailbericht dat aan het einde van het bericht is bijgevoegd of
 • Wijzig de gegevens in het klantpaneel op uw eigen manier, in het tabblad “Gegevensinformatie”.

XI. Recht van klacht

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

XII. Slotbepalingen

 1. Voor zover niet gedekt door dit Privacybeleid, zijn de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing.
 2. U wordt per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid.
 3. Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.