Algemene Garantievoorwaarden - Paton
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Algemene Garantievoorwaarden

Afdeling lasapparatuur Paton van E.O. Electrical Welding Institute. Patona garandeert de correcte werking van de stroombron op voorwaarde dat de gebruiker zich houdt aan de bedienings-, opslag- en transportvoorwaarden.

De fabrikant geeft garanties voor 24, 36 en 60 maanden voor zowel consumenten- als bedrijfsgerelateerde aankopen. De garantieperiode gaat in op de dag dat het apparaat aan de eindgebruiker wordt verkocht op basis van het verkoopdocument, d.w.z. een kwitantie of een BTW-factuur.

Indien de goederen defect blijken te zijn, er niet uitzien of werken zoals beschreven, heeft de klant recht op gratis reparatie, vervanging, korting of terugbetaling. De garantie dekt alleen schade die tijdens de garantieperiode is ontstaan door het verkochte product of door een onjuiste fabricagetechniek.

Tijdens de basisgarantieperiode verbindt het serviceteam zich ertoe de volgende acties uit te voeren voor de eigenaar van apparatuur van het merk PATON™:

 • Voer de diagnostiek uit en detecteer de oorzaken van het falen
 • Zorg voor de nodige onderdelen voor de reparatie van de lasapparatuur
 • Vervanging van defecte componenten en onderdelen
 • Controle van de gerepareerde apparatuur
 • Terugsturen van het gerepareerde apparaat.
 • De garantieperiode wordt verlengd met de serviceperiode.

Het geadverteerde product moet worden geleverd aan het verkooppunt. De voorwaarde om de klacht in overweging te nemen is:

 • Voorlegging van een document ter bevestiging van de aankoop met de datum van verkoop (ontvangstbewijs, btw-factuur)
 • Voorlegging van een correct ingevulde Garantiekaart en verzending naar service@patonwelding.nl
 • Levering van volledig ingevulde documenten volgens de informatie in de handleiding.

De basisgarantieverplichtingen hebben geen betrekking op apparatuur:

 • Die mechanische schade heeft die de werking van het apparaat beïnvloedt (bijv. vervorming van de behuizing of delen van het apparaat door een val van hoogte, de val van een zwaar voorwerp op het apparaat, schade aan bedieningsorganen of connectoren);
 • Die sporen heeft van de corrosie die de storing heeft veroorzaakt;
 • Die zijn beschadigd door de invloed van een hoge luchtvochtigheid op de vermogens- en elektronicacomponenten;
 • Die zijn beschadigd door de ophoping van geleidend stof (kolenstof, metaalsplinters, enz.) binnenin.
 • Als u probeert de knopen te repareren en/of zelf elektronische onderdelen te vervangen;
 • Schade als gevolg van de installatie van ongeschikte onderdelen of accessoires, het gebruik van ongeschikte conserveringsmiddelen.

Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden is het aan te raden om de interne componenten en assemblages één keer per zes maanden met perslucht te reinigen om defecten te voorkomen. Verwijder de afdekking vooraf van het apparaat. Reinig het apparaat zorgvuldig en houd de compressorslang op voldoende afstand om schade aan de elektrische component en de mechanische montageverbindingen te voorkomen.

De basisgarantieverplichtingen zijn niet van toepassing om de onderdelen van de lasapparatuur die in bedrijf zijn te vervangen, worden blootgesteld aan fysiek contact. Vorderingen met betrekking tot het volgende moeten uiterlijk twee weken na de verkoopdatum worden aanvaard:

 • de uit- en aanknop,
 • Instelknoppen voor de lasparameters,
 • kabel- en mouwverbindingen,
 • controle-aansluitingen,
 • het netsnoer en de stekker van het netsnoer,
 • transporthandvat, schouderband, koffer, doos,
 • Elektrodehouder, massaverbinding, toorts, laskabels en -hulzen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de garantiereparatie te weigeren of om een begindatum vast te stellen voor de berekening van de garantieperiode – maand en jaar van fabricage van het apparaat (bepaald door het serienummer):

 • In geval van verlies van de garantiekaart door de eigenaar,
 • Als de garantiekaart niet correct is ingevuld of als de verkoper de garantiekaart niet invult bij de verkoop van het apparaat

Lasomvormers Standaard en Pro serie – 5 jaar basisgarantie. Het is een verplichte voorwaarde dat de dienst binnen de vereiste termijnen wordt uitgevoerd in een erkend servicecentrum. Het eerste onderhoud dient 24 maanden na de verkoop plaats te vinden.

De garantie is geldig op het grondgebied van de Republiek Polen en de Europese Unie.

Laskabels voor reparatiewerkzaamheden zijn niet nodig, dus stuur ze alstublieft niet op.

De levering van het apparaat aan het PATON-servicecentrum geschiedt op kosten van de fabrikant voor de gehele garantieperiode vanaf de datum van aankoop alleen in Polen!