Shop Algemene Voorwaarden - Patonwelding.nl
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Shop Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten de algemene voorwaarden, regels en wijze van verkoop door MASTERWELD Sp. z o.o. met zetel in Rzeszów, via de internetwinkel patonwelding.nl (hierna de “internetwinkel” genoemd) en bepalen de voorwaarden voor het leveren van gratis elektronische diensten door MASTERWELD Sp. z o.o. met zetel in Rzeszów.

§ 1 Definities

 • Werkdagen – betekent weekdagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen.
 • Levering – betekent een feitelijke handeling bestaande uit het leveren aan Opdrachtgever door Verkoper, door tussenkomst van Leverancier, van de in de order gespecificeerde Goederen.
 • Leverancier – betekent een koeriersbedrijf waarmee de Verkoper samenwerkt in het kader van de Levering van Goederen.
 • Wachtwoord – betekent een opeenvolging van letters, digitale of andere tekens die door de Klant tijdens het registratieproces van de Online Shop worden geselecteerd en die worden gebruikt om de toegang tot de Account van de Klant in de Online Shop te beveiligen.
 • Klant – betekent een entiteit waaraan, in overeenstemming met het Reglement en de wettelijke voorschriften, diensten elektronisch kunnen worden geleverd of waarmee een Verkoopovereenkomst kan worden gesloten.
 • Consument – een natuurlijk persoon die met een handelaar een juridische transactie aangaat die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijf of beroep.
 • Klantenrekening – betekent een panel, individueel voor elke Cliënt, dat door de Verkoper voor hem wordt opgericht nadat de Cliënt zich heeft geregistreerd en een overeenkomst heeft gesloten om de dienst van het bijhouden van de Klantenrekening te verlenen.
 • Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waaraan bij wet handelingsbekwaamheid is verleend, die in eigen naam een zakelijke of beroepsactiviteit uitoefent en die een rechtshandeling verricht die rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of beroepsactiviteit.
 • Reglement – betekent dit reglement.
 • Registratie – betekent een feitelijke handeling die wordt uitgevoerd op de wijze zoals gespecificeerd in het Reglement, vereist voor de Klant om alle functionaliteiten van de On-line winkel te gebruiken.
 • Verkoper – betekent MASTERWELD Sp. z o.o., gevestigd te 14 Przemysłowa St., Rzeszów, Polen (35-105), BTW PL: 8133751525, statistisch identificatienummer (REGON): 367842571, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van Rzeszów, XII handelsafdeling van de nationale rechtbank, onder het nummer 0000687755, met een maatschappelijk kapitaal van 5.000 PLN; e-mail: sale@patonwelding.nl, die ook de eigenaar is van de Internet Shop.
 • Shop’s website – betekent de websites waaronder de Verkoper de Internet Shop runt, opererend in het domein paton.com.pl. Goederen – betekent een product dat door de Verkoper wordt aangeboden via de Website van de Winkel en dat het voorwerp kan zijn van een Verkoopovereenkomst.
 • Duurzame drager – een materiaal of hulpmiddel dat de Klant of de Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toegang tot de informatie in de toekomst mogelijk maakt gedurende een periode die geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt, en die het mogelijk maakt om de opgeslagen informatie in ongewijzigde vorm te reconstrueren.
 • Verkoopovereenkomst – betekent een op afstand gesloten verkoopovereenkomst, op de in het Reglement vermelde voorwaarden, tussen de Klant en de Verkoper.

§ 2 Algemene bepalingen en gebruik van de Online Shop

 • Alle rechten op de On-line winkel, met inbegrip van auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten op de naam, het internetdomein, de Website van de Winkel, evenals patronen, formulieren, logo’s, foto’s die op de Website van de Winkel zijn geplaatst, behoren toe aan hun wettelijke eigenaars en mogen alleen op een gespecificeerde en rechtmatige manier worden gebruikt.
 • De Verkoper zal er alles aan doen om het gebruik van de Online Shop mogelijk te maken voor internetgebruikers die gebruik maken van alle populaire webbrowsers, besturingssystemen, soorten apparaten en soorten internetverbindingen. De minimale technische vereisten voor het gebruik van de Website van de Shop zijn Internet Explorer 11 of Chrome 39 of FireFox 34 of Opera 26 of Safari 5 of later, met Javascript-ondersteuning ingeschakeld, het accepteren van cookies en een internetverbinding met een bandbreedte van ten minste 256 kbit/s. De website van de Store is geoptimaliseerd voor een minimale schermresolutie van 1024×768 pixels.
 • De Verkoper maakt gebruik van een mechanisme van “cookies”, die door de server van de Verkoper worden opgeslagen op de harde schijf van het eindapparaat van de Klant wanneer de Klant de Website van de Winkel gebruikt. Het gebruik van “cookies” is gericht op de goede werking van de Website van de Shop op de eindapparatuur van de Klant. Dit mechanisme vernietigt het eindapparaat van de klant niet en veroorzaakt geen configuratiewijzigingen in de eindapparaten van de klant of in de software die op deze apparaten is geïnstalleerd. Elke klant kan het “cookies”-mechanisme in de webbrowser van zijn of haar eindapparaat uitschakelen. De Verkoper geeft aan dat het uitschakelen van “cookies” het gebruik van de Website van de Shop kan bemoeilijken of onmogelijk maken. Gedetailleerde regels voor het gebruik van cookies zijn te vinden in het Privacybeleid.
 • Om een bestelling te plaatsen in de On-line winkel via de website van de Winkel of via e-mail en om gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op de websites van de Winkel, is het noodzakelijk dat de Klant een actieve e-mailaccount heeft.
 • Om telefonisch een bestelling in de Online Shop te kunnen plaatsen, is het noodzakelijk dat de Klant een actief telefoonnummer en een actief e-mailaccount heeft.
 • Het is de Klant verboden om illegale inhoud te verstrekken en de Online Shop, de Online Winkelsite of gratis diensten van de Verkoper te gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet, de goede zeden of de persoonlijke rechten van derden te schenden.
 • De Verkoper verklaart dat het openbare karakter van het internetnetwerk en het gebruik van diensten die met elektronische middelen worden geleverd, het risico met zich mee kan brengen dat de gegevens van de Klant door onbevoegden worden verkregen en gewijzigd, en dat de Klant daarom passende technische middelen moet gebruiken om de bovengenoemde risico’s tot een minimum te beperken. Zij moeten met name gebruik maken van antivirusprogramma’s en programma’s ter bescherming van de identiteit van internetgebruikers. De Verkoper vraagt de Klant nooit om het Wachtwoord in welke vorm dan ook te verstrekken.
 • Het is niet toegestaan de middelen en functies van de Online Winkel te gebruiken om zaken te doen die in strijd zijn met het belang van de Verkoper.

§ 3 Registratie

 • Om een klantenaccount aan te maken is de klant verplicht zich gratis te registreren.
 • Registratie is niet nodig om een bestelling te plaatsen in de Online Shop.
 • Om zich te registreren, moet de Klant het registratieformulier invullen dat door de Verkoper op de website van de Winkel ter beschikking wordt gesteld en het ingevulde registratieformulier elektronisch naar de Verkoper sturen door de juiste functie in het registratieformulier te selecteren. Tijdens de registratie stelt de klant een individueel wachtwoord in.
 • Bij het invullen van het inschrijvingsformulier heeft de Klant de mogelijkheid om het Reglement te lezen, waarbij hij de inhoud ervan aanvaardt door het juiste veld in het formulier aan te vinken.
 • Tijdens het registratieproces kan de Klant vrijwillig instemmen met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden (nieuwsbrief, het ontvangen van promotionele aanbiedingen) door het betreffende vakje in het registratieformulier aan te vinken. In een dergelijk geval dient de Verkoper duidelijk te informeren over het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens van de Klant, alsmede over de bekende Verkoper of de verwachte ontvangers van dergelijke gegevens.
 • De toestemming van de Klant voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is niet afhankelijk van de mogelijkheid om een overeenkomst met de Verkoper te sluiten voor de levering van de dienst van het elektronisch bijhouden van de Account van de Klant. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het overleggen van een relevante verklaring van de Klant aan de Verkoper. Een verklaring kan bijvoorbeeld via e-mail naar het adres van de verkoper worden gestuurd.
 • Na verzending van het ingevulde registratieformulier ontvangt de Klant onmiddellijk, per e-mail naar het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres, een bevestiging van de Registratie door de Verkoper. Op dit punt wordt een overeenkomst gesloten voor het verlenen van de dienst van het elektronisch onderhouden van het Klantenaccount en wordt de Klant in de gelegenheid gesteld om toegang te krijgen tot het Klantenaccount en om wijzigingen aan te brengen in de gegevens die tijdens de Registratie worden verstrekt.

§ 4 Bestellingen

 • De informatie op de Website van de Winkel vormt geen aanbod van de Verkoper in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar slechts een uitnodiging tot het indienen van aanbiedingen om een Verkoopovereenkomst te sluiten.
 • De Klant kan 7 dagen per week, 24 uur per dag bestellingen plaatsen in de On-line winkel via de website van de Winkel of per e-mail.
 • De Klant kan tijdens de op de Website van de Winkel aangegeven uren en dagen telefonisch bestellingen plaatsen bij de Online Winkel.
 • De Klant die een bestelling plaatst via de website van de Winkel, vult de bestelling aan door de Goederen te selecteren waarin hij geïnteresseerd is. De Goederen worden aan de bestelling toegevoegd door de opdracht “TOEVOEGEN AAN DE WINKEL” te selecteren onder de gegeven Goederen die op de Website van de Winkel worden aangeboden. Na de volledige bestelling te hebben voltooid en in de “COST” de wijze van levering en de betalingsvorm aan te geven, plaatst de Klant een bestelling door een bestelbon naar de Verkoper te sturen, waarbij hij de knop “Ik bestel met verplichting tot betaling” op de website van de Winkel selecteert. Telkens voordat de bestelling naar de Verkoper wordt verzonden, wordt de Klant geïnformeerd over de totale prijs voor de geselecteerde Goederen en de Levering, evenals over alle extra kosten die hij verplicht is te maken in verband met de Verkoopovereenkomst.
 • De Klant die telefonisch een bestelling plaatst, gebruikt het telefoonnummer dat door de Verkoper op de Website van de Winkel is opgegeven. De Klant plaatst een telefonische bestelling en geeft de Verkoper de naam van de Goederen onder de Goederen op de website van de Winkel en de hoeveelheid van de Goederen die hij of zij wil bestellen. Vervolgens zal de Klant, na het voltooien van de volledige bestelling, de wijze en het adres van Levering en de betalingsvorm specificeren, alsook, naar keuze, zijn e-mailadres of correspondentieadres vermelden om de bestelling te bevestigen. Telkens wanneer de Klant telefonisch een bestelling plaatst, informeert de Verkoper de Klant over de totale prijs van de geselecteerde Goederen en de totale kosten van de gekozen leveringswijze, alsook over alle bijkomende kosten die hij verplicht is te maken in verband met de Verkoopovereenkomst.
 • Nadat de klant een telefonische bestelling heeft geplaatst, stuurt de verkoper op een duurzame drager, naar het door de klant opgegeven e-mail- of correspondentieadres, informatie met een bevestiging van de voorwaarden van de verkoopovereenkomst. De Bevestiging omvat in het bijzonder: de definitie van de Goederen die het voorwerp uitmaken van de Verkoopovereenkomst, de prijs ervan, de leveringskosten en informatie over alle andere kosten die de Afnemer verplicht is te maken in verband met de Verkoopovereenkomst.
 • De Klant die een bestelling plaatst via e-mail, stuurt deze naar het e-mailadres dat de Verkoper heeft opgegeven op de Website van de Winkel. De Klant zal in een bericht aan de Verkoper in het bijzonder: de naam van de Goederen, hun kleur en hoeveelheid, van de Goederen die op de website van de Winkel worden aangeboden, en hun contactgegevens.
 • Nadat de Verkoper van de Klant langs elektronische weg een bericht heeft ontvangen als bedoeld in §4 lid 7, stuurt hij de Klant via elektronische post een retourbericht met daarin zijn registratiegegevens, de prijs van de geselecteerde Goederen en mogelijke betalingswijzen en de wijze van levering, alsmede informatie over alle extra betalingen die de Klant op grond van de Verkoopovereenkomst zou moeten doen. Het bericht bevat ook informatie voor de Klant dat het sluiten van de Verkoopovereenkomst per elektronische post de verplichting tot betaling van de bestelde Goederen met zich meebrengt. Op basis van de door de Verkoper verstrekte informatie kan de Klant een bestelling plaatsen door een e-mail te sturen naar de Verkoper met vermelding van de gekozen betalingsvorm en de wijze van levering.
 • Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Klant aan de Verkoper een aanbod doet tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst van de Goederen die het voorwerp van de bestelling uitmaken.
 • Na het plaatsen van een bestelling stuurt de Verkoper een bevestiging van de bestelling naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 • Vervolgens stuurt de Verkoper, na bevestiging van de bestelling, naar het door de Klant opgegeven e-mailadres informatie over het accepteren van de bestelling voor uitvoering. Informatie over de aanvaarding van een order voor de uitvoering is de verklaring van aanvaarding door de Verkoper van het aanbod als bedoeld in §4.9 hierboven en bij ontvangst door de Klant wordt een Verkoopovereenkomst gesloten.
 • Na het sluiten van de Verkoopovereenkomst bevestigt de Verkoper zijn voorwaarden aan de Klant door deze op een duurzame drager naar het e-mailadres van de Klant te sturen of schriftelijk naar het adres dat de Klant tijdens de registratie of de plaatsing van de bestelling heeft opgegeven.

§ 5 Betalingen

 • De prijzen op de Website van de Winkel die naast een bepaalde Merchandise worden geplaatst, zijn brutoprijzen en bevatten geen informatie over de kosten van de Levering en eventuele andere kosten die de Klant verplicht zal zijn te maken in verband met de Verkoopovereenkomst, waarvan de Klant op de hoogte zal worden gebracht bij de keuze van de wijze van Levering en het plaatsen van een bestelling.
 • De Klant kan kiezen voor de volgende vormen van betaling voor de bestelde Goederen:
 1. bankoverschrijving naar de bankrekening van de Verkoper (in dit geval wordt met de uitvoering van de opdracht begonnen nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de opdracht heeft gestuurd en nadat het geld op de bankrekening van de Verkoper is ontvangen);
 2. bankoverschrijving via het externe betalingssysteem van PayPal, beheerd door PayPal (Europa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. met zetel in Luxemburg (in dit geval begint de uitvoering van de bestelling nadat de Verkoper de Klant een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft gestuurd en nadat de Verkoper informatie heeft ontvangen van het PayPal-systeem over de betaling door de Klant).
 • De klant dient de betaling voor de bestelling te verrichten voor het bedrag dat voortvloeit uit de koopovereenkomst binnen 7 Werkdagen, indien hij heeft gekozen voor de vorm van vooruitbetaling.
 • Indien de Klant de betaling niet binnen de in §5, lid 3 van het Reglement genoemde termijn verricht, stelt de Verkoper een extra betalingstermijn vast en informeert hij de Klant hierover op een duurzame drager. De informatie over de extra betalingstermijn omvat ook informatie dat de Verkoper zich na het ineffectief verstrijken van deze termijn uit de Koopovereenkomst zal terugtrekken. Indien de tweede betalingstermijn zonder gevolg blijft, stuurt de verkoper de klant op een duurzame drager een verklaring van herroeping van het contract op grond van artikel 491 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 6 Levering

 • De verkoper verricht de levering op het grondgebied van de Republiek Polen.
 • De Verkoper is verplicht om de Goederen waarop de Verkoopovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken te leveren.
 • De Verkoper zal op de Website van de Winkel informatie plaatsen over het aantal Werkdagen dat nodig is voor de Levering en de uitvoering van de bestelling.
 • De leveringsdatum en de datum van voltooiing van de bestelling die op de website van de Winkel zijn aangegeven, wordt gerekend op Werkdagen overeenkomstig §5 lid 2 van het Reglement.
 • Bestelde Goederen worden via de Leverancier aan de Afnemer geleverd op het in het bestelformulier aangegeven adres.
 • Op de dag van verzending van de Goederen naar de Klant wordt de informatie ter bevestiging van de verzending van het pakket door de Verkoper naar het e-mailadres van de Klant gestuurd.
 • De Afnemer is verplicht het geleverde pakket op tijd en op de wijze waarop het is geaccepteerd voor pakketten van een bepaald type te onderzoeken. In geval van opgave van het verlies of de beschadiging van de zending heeft Afnemer het recht om van de medewerker van de Leverancier te verlangen dat deze een deugdelijk protocol schrijft.
 • De Verkoper voegt, in overeenstemming met de wil van de Klant, een ontvangstbewijs of een BTW-factuur voor de geleverde Goederen toe aan de zending die het voorwerp uitmaakt van de Levering.
 • Indien de Afnemer afwezig is op het adres dat door de Afnemer is opgegeven bij het plaatsen van een bestelling als Afleveradres, zal een medewerker van de Leverancier een bericht achterlaten of proberen telefonisch contact op te nemen met de Afnemer om de datum te bepalen waarop de Afnemer aanwezig zal zijn. In geval van terugzending van de bestelde Goederen naar de Online Winkel door de Leverancier, neemt de Verkoper per e-mail of telefoon contact op met de Afnemer, waarbij hij de datum en de kosten van de levering opnieuw vaststelt.

§ 7 Garantie

 • De Verkoper draagt zorg voor de levering van de Goederen zonder fysieke en juridische gebreken. De Verkoper is verantwoordelijk tegenover de Klant indien de Goederen een fysiek of juridisch defect hebben (garantie).
 • Indien de Goederen een gebrek hebben, kan de Klant:
 • een verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst af te geven, tenzij de Verkoper de gebrekkige Goederen onmiddellijk en zonder onnodige overlast voor de Klant vervangt door de gebrekkige Goederen of het gebrek verwijdert.
 • Deze beperking is niet van toepassing indien de Goederen reeds zijn vervangen of hersteld door de Verkoper of indien de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om de Goederen te vervangen door de Goederen die vrij zijn van gebreken of om gebreken te verwijderen. De Klant kan, in plaats van de verwijdering van een gebrek zoals voorgesteld door de Verkoper, vervanging van de Goederen door een gebrekloze eisen of, in plaats van vervanging van de Goederen, verwijdering van een gebrek eisen, tenzij het op de door de Klant gekozen manier in overeenstemming brengen van de Goederen met de overeenkomst onmogelijk is of buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde manier. Bij de beoordeling van buitensporige kosten wordt rekening gehouden met de waarde van de Goederen die vrij zijn van gebreken, het type en de betekenis van het geconstateerde gebrek, alsmede met het ongemak dat de Klant op een andere manier zou ondervinden.
 • te eisen dat de gebrekkige Goederen worden vervangen door goederen zonder gebreken of dat het gebrek wordt verwijderd. De Verkoper is verplicht de gebrekkige Goederen te vervangen door de Goederen die vrij zijn van gebreken of het gebrek te verwijderen binnen een redelijke termijn zonder overmatig ongemak voor de Klant.
 • Verkoper kan weigeren om aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het onmogelijk is om de gebrekkige Goederen in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst op de door de Klant gekozen wijze of, in vergelijking met de andere mogelijke wijze om ze in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst, buitensporige kosten met zich mee zou brengen. De kosten van reparatie of vervanging zijn voor rekening van de verkoper.
 • De klant, die de rechten uit hoofde van de garantie uitoefent, is verplicht het defecte artikel aan het adres van de verkoper te leveren. In het geval van een Klant die een Consument is, zijn de kosten van de levering voor rekening van de Verkoper.
 • De Verkoper is aansprakelijk onder de garantie indien binnen twee jaar na vrijgave van de Goederen aan de Klant een fysiek defect wordt vastgesteld. Een vordering tot verwijdering van een gebrek of vervanging van de Goederen door een termijn van één jaar zonder gebreken is verjaard, maar deze termijn loopt niet af vóór de in de eerste zin genoemde termijn. Binnen deze termijn kan de Klant zich terugtrekken uit de Koopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering afleggen wegens een gebrek aan de Goederen. Indien de Afnemer vervanging van de Goederen heeft geëist door een defectvrij exemplaar of verwijdering van een defect, begint de termijn voor terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst of het indienen van een verklaring van prijsvermindering op het moment dat de termijn voor vervanging van de Goederen of verwijdering van een defect ineffectief is verstreken.
 • Eventuele klachten met betrekking tot de Goederen of de uitvoering van de Verkoopovereenkomst kunnen door de Afnemer schriftelijk worden ingediend bij het adres van de Verkoper.
 • De Verkoper zal binnen 14 dagen na de dag van het verzoek met de klacht reageren op de klacht van de Goederen of de klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst die door de Klant wordt ingediend.
 • De klant kan een klacht indienen bij de verkoper in verband met het gebruik van gratis diensten die door de verkoper elektronisch worden geleverd. De klacht kan in elektronische vorm worden ingediend en naar het serviceadres worden gestuurd: service@patonwelding.nl. De klant dient een beschrijving van het probleem op te nemen in het klachtenrapport. De Verkoper zal de klachten onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling nemen en de Klant een antwoord geven.
 • De Verkoper maakt geen gebruik van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen als bedoeld in de Wet van 23 september 2016 betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

§ 8 Garantie

 • Goederen die door de Verkoper worden verkocht, kunnen worden gedekt door de garantie die door de producent van de Goederen of de distributeur wordt verleend.
 • In het geval van Goederen die onder de garantie vallen, wordt informatie over het bestaan en de inhoud van de garantie altijd gepresenteerd op de Website van de Winkel.

§ 9 Terugtrekking uit de verkoopovereenkomst

 • Een Klant die een Consument is die een Verkoopovereenkomst heeft gesloten, kan deze binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden herroepen.
 • De termijn voor herroeping van de koopovereenkomst gaat in op het moment dat de consument de goederen in ontvangst neemt.
 • De consument kan zich uit de verkoopovereenkomst terugtrekken door een verklaring van herroeping aan de verkoper voor te leggen. Deze verklaring kan bijvoorbeeld schriftelijk worden gedaan aan het adres van de verkoper, per e-mail aan het adres van de verkoper. De verklaring kan worden afgelegd op het formulier, waarvan de Verkoper een exemplaar heeft geplaatst op de website van de Winkel op het adres: Het intrekkingsformulier. Om de deadline te halen is het voldoende om voor de deadline een verklaring te sturen.
 • De consument kan de verkoopovereenkomst herroepen door een verklaring van herroeping te sturen naar de verkoper via het formulier dat beschikbaar is op de website op het adres: Elektronisch intrekkingsformulier. Om de deadline te halen is het voldoende om voor de deadline een verklaring te sturen. De Verkoper bevestigt de ontvangst van het via de website ingediende formulier onmiddellijk aan de Consument.
 • In geval van terugtrekking uit de verkoopovereenkomst wordt deze geacht niet te zijn gesloten.
 • Indien de consument een verklaring van herroeping van de koopovereenkomst heeft afgelegd voordat de verkoper zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet langer bindend.
 • De verkoper is verplicht om onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de consument over de herroeping van de koopovereenkomst, alle door hem gedane betalingen, inclusief de kosten van de levering van de goederen aan de consument, aan hem te retourneren. De Verkoper kan de teruggave van ontvangen betalingen van de Consument achterhouden tot het moment van terugontvangst van de Goederen of de levering door de Afnemer van het bewijs van terugzending van de Goederen, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerder voordoet.
 • Indien de consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht heeft gekozen voor een andere wijze van levering van de Goederen dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gebruikelijke wijze van levering, is de Verkoper niet verplicht om de door de consument gemaakte extra kosten te vergoeden.
 • De consument is verplicht de goederen onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij zich uit de verkoopovereenkomst heeft teruggetrokken, aan de verkoper te retourneren. Om de deadline te halen is het voldoende om de Goederen voor het verstrijken van de deadline terug te sturen naar het adres van de Verkoper.
 • In geval van annulering draagt de Klant, die consument is, alleen de directe kosten voor het retourneren van de Goederen.
 • Indien de Goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggestuurd, zal de Verkoper de Consument informeren over de kosten voor het terugsturen van de Goederen op de Website van de Winkel.
 • De consument is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik ervan op een wijze die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • De verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde betalingsmethode als die welke door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere methode van terugbetaling die geen kosten voor de consument met zich meebrengt.

§ 10 Gratis diensten

 • De Verkoper levert gratis diensten aan de Klanten via elektronische weg:
 1. Nieuwsbrief
 2. Het onderhouden van de account van de klant
 • De in §10 lid 1 genoemde diensten worden 7 dagen per week, 24 uur per dag verleend.
 • De Verkoper behoudt zich het recht voor om het type, de formulieren, het tijdstip en de wijze van toegang tot de geselecteerde opgesomde diensten te kiezen en te wijzigen, waarover hij de Klanten zal informeren op een manier die geschikt is voor de wijziging van het Reglement.
 • De Nieuwsbriefdienst kan worden gebruikt door elke Klant die zijn of haar e-mailadres invoert, met behulp van het registratieformulier dat door de Verkoper op de Website van de Winkel wordt verstrekt. Na verzending van het ingevulde registratieformulier ontvangt de Klant onmiddellijk, per e-mail naar het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres, een bevestiging van de Verkoper.
 • Op dit moment wordt een contract voor de levering van de Nieuwsbriefdienst langs elektronische weg afgesloten.
 • De Klant kan bovendien tijdens het registratieproces het juiste vakje in het registratieformulier aanvinken om zich te abonneren op de Nieuwsbriefdienst.
 • De Nieuwsbriefdienst bestaat uit het versturen door de Verkoper, naar een e-mailadres, van een bericht in elektronische vorm met informatie over nieuwe producten of diensten die door de Verkoper worden aangeboden. De Nieuwsbrief wordt door de Verkoper verstuurd naar alle klanten die zich hebben ingeschreven.
 • Elke Newsletter die aan de Cliënten gericht is, bevat met name: informatie over de afzender, ingevuld in het veld “onderwerp”, met vermelding van de inhoud van het pakket en informatie over de mogelijkheid en de wijze van opzegging van de gratis Newsletter-service.
 • De Klant kan te allen tijde afzien van het ontvangen van de Nieuwsbrief door zich af te melden via een link in elk e-mailbericht dat als onderdeel van de Nieuwsbriefdienst wordt verstuurd of door het betreffende veld in het Account van de Klant te activeren.
 • De Dienst van het bijhouden van de Account van de Cliënt is beschikbaar na Registratie volgens de principes beschreven in het Reglement en bestaat erin om de Cliënt te voorzien van een specifiek panel binnen de Website van de Winkel, dat de Cliënt in staat stelt om de gegevens die hij of zij heeft verstrekt tijdens de Registratie te wijzigen, alsook om de status van de bestellingen en de historiek van de reeds uitgevoerde bestellingen op te volgen.
 • De klant die de registratie heeft gedaan, kan verzoeken om verwijdering van de klantenaccount van de verkoper, maar als de verkoper verzoekt om verwijdering van de klantenaccount, kan deze tot 14 dagen na het verzoek worden verwijderd.
 • De Verkoper heeft het recht om de toegang tot de Account van de Klant en de gratis diensten te blokkeren indien de Klant handelt in het nadeel van de Verkoper of andere Klanten, indien de Klant de wet of de bepalingen van het Reglement overtreedt en indien het blokkeren van de toegang tot de Account van de Klant en de gratis diensten gerechtvaardigd is om veiligheidsredenen – in het bijzonder: het breken van de veiligheid van de Website van de Winkel of andere hackactiviteiten. De blokkering van de toegang tot de rekening van de klant en de gratis diensten om de bovengenoemde redenen zal duren voor de periode die nodig is om het probleem op te lossen dat de basis vormt voor de blokkering van de toegang tot de rekening van de klant en de gratis diensten. De verkoper zal de klant informeren over het blokkeren van de toegang tot het account van de klant en de gratis diensten per e-mail naar het adres dat de klant in het registratieformulier heeft opgegeven.

§ 11 Bescherming van persoonsgegevens

 • De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten die vrijwillig aan de Verkoper worden verstrekt in het kader van de Registratie, het plaatsen van een eenmalige bestelling en in het kader van de dienstverlening door de Verkoper via elektronische weg of in andere omstandigheden die in het Reglement worden vermeld, is de Verkoper.
 • De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van de Klanten om bestellingen uit te voeren, diensten te verlenen door de Verkoper via elektronische middelen en andere doeleinden die in het Reglement en het Privacybeleid worden vermeld. De gegevens worden alleen verwerkt op basis van wettelijke voorschriften of de toestemming van de Cliënt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De Klant draagt zijn of haar persoonlijke gegevens vrijwillig over aan de Verkoper, met dien verstande echter dat het niet verstrekken van bepaalde gegevens tijdens het Registratieproces het onmogelijk maakt om de Account van de Klant te registreren en in te stellen en het onmogelijk maakt om de bestelling van de Klant te plaatsen en uit te voeren, in het geval van het plaatsen van een bestelling zonder de Registratie van de Account van de Klant.
 • Iedereen die zijn persoonsgegevens aan de Verkoper verstrekt, heeft het recht om toegang te krijgen tot de inhoud ervan en om deze te corrigeren of te laten verwijderen, en om in de door de wet voorziene gevallen de stopzetting van de verwerking van zijn persoonsgegevens te eisen.
 • De verkoper beschermt de hem verstrekte persoonsgegevens en stelt alles in het werk om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik.
 • De Verkoper verstrekt persoonlijke gegevens van de Afnemer van de Leverancier voor zover dat nodig is om de Levering uit te voeren.
 • Indien de Klant kiest voor betaling via het transfer24.pl systeem, worden zijn persoonlijke gegevens overgedragen voor zover dat nodig is om de betaling aan PayPro S.A. uit te voeren. Agent Rozliczeniowa met zetel te Poznań (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank van Poznań – Nowe Miasto en Wilda in Poznań, VIIIe commerciële afdeling van de nationale rechtbank onder het nummer KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 12 Beëindiging van de overeenkomst (niet van toepassing op koopovereenkomsten)

 • Zowel de Afnemer als de Verkoper kan de overeenkomst voor het leveren van diensten langs elektronische weg te allen tijde en zonder opgaaf van redenen beëindigen, met inachtneming van de rechten die de andere partij vóór de beëindiging van de bovengenoemde overeenkomst en de onderstaande bepalingen heeft verworven.
 • De Klant die de Registratie heeft gedaan, beëindigt het contract voor de levering van diensten langs elektronische weg door aan de Verkoper een passende wilsverklaring te sturen, met behulp van elk communicatiemiddel op afstand waarmee de Verkoper kennis kan nemen van de wilsverklaring van de Klant.
 • De Verkoper zal de overeenkomst voor het leveren van diensten langs elektronische weg beëindigen door een relevante wilsverklaring aan de Klant te sturen naar het e-mailadres dat de Klant tijdens de Registratie heeft opgegeven.

§ 13 Slotbepalingen

 • De Verkoper is aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst, maar in het geval van overeenkomsten gesloten met Klanten die Ondernemer zijn, is de Verkoper alleen aansprakelijk in het geval van opzettelijke schade en binnen de grenzen van de werkelijke schade die de Klant die Ondernemer is, heeft geleden.
 • De inhoud van dit reglement kan worden opgenomen door het afdrukken, opslaan op een drager of op elk moment downloaden van de Website van de Winkel.
 • In geval van een geschil op grond van de gesloten Koopovereenkomst zullen partijen streven naar een minnelijke schikking. Het recht dat van toepassing is op alle geschillen die in het kader van dit reglement ontstaan, is het Poolse recht.
 • De Verkoper zal de Afnemer die consument is, informeren over de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitengerechtelijke klachtenbehandeling en vordering. De regels voor toegang tot deze procedures zijn beschikbaar in de gebouwen of op de websites van entiteiten die recht hebben op buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit kunnen met name consumentenbelangenbehartigers zijn of provinciale inspectiediensten van de Commerciële Inspectie, waarvan de lijst beschikbaar is op de website van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming op
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • De handelaar deelt mee dat een online geschillenbeslechtingssysteem voor geschillen tussen consumenten en handelaren op het niveau van de Unie (ODR-platform) beschikbaar is op
 • Het reglement treedt in werking op 02.02.2020.

Bedrijfsgegevens:
MasterWeld Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów (Polen)
NIP: PL 813 375 25 15
Regon: 367842571
e-mail: sale@patonwelding.nl