Teruggave van het Product - PATONWELDING.NL
CHOOSE YOUR LANGUAGE
follow us

Teruggave van het Product

Volgens de Wet op de Consumentenrechten heeft u het recht om uw aankoop zonder opgaaf van reden te annuleren binnen 14 dagen na de datum van ontvangst.

Alleen de consument heeft het herroepingsrecht, volgens artikel 22 van het Burgerlijk Wetboek wordt een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke of beroepsmatige activiteit, als consument beschouwd.

Deze wet is niet van toepassing op personen die aankopen doen in het kader van hun bedrijfsactiviteit, bijvoorbeeld voor een bedrijf.

U kunt dit recht uitoefenen als u binnen de bovengenoemde termijn een schriftelijke verklaring van herroeping indient. Bij het schrijven van een dergelijke verklaring kunt u gebruik maken van het sjabloon dat beschikbaar is op onze website of op het internet. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het het bericht van herroeping op papier of in elektronische vorm per post te versturen. Het geretourneerde product moet binnen 14 dagen na de aankoopdatum naar het bedrijfsadres worden gestuurd:

MasterWeld Sp.z o.o
Straatnaam: Kapitałowa 4
35-213 Rzeszów, Polen

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Het herroepingsrecht staat geen gratis gebruik van het product toe. Volgens de voorschriften heeft de verkoper het recht om, indien het product in grotere hoeveelheden is gebruikt dan nodig is om de functionaliteit ervan te bepalen, de kosten van de waardevermindering aan de koper in rekening te brengen.

U dient ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) of door gebruik te maken van het herroepingsformulier op de website of door een voorbeeld te downloaden op het internet. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u ons de informatie over de uitoefening van dit herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In geval van terugtrekking uit de overeenkomst draagt de klant de directe kosten voor het terugsturen van de goederen en ontvangt hij de kosten voor de goederen zelf en de verzending ervan terug.

De terugbetaling vindt plaats binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling in te houden totdat de goederen zijn ontvangen.

De goederen moeten, samen met het aankoopbewijs, onmiddellijk worden teruggestuurd, uiterlijk 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van de herroeping van het contract. Bij overschrijding van deze termijn kan de teruggave volgens de wet als nietig worden beschouwd.

Houd er ook rekening mee dat wij geen retouren accepteren die onder rembours naar ons adres worden gestuurd.

Downloadbaar: